HR-tjenester

Nitor kan utføre en lang rekke HR-tjenester for arbeidsgivere innen det private og offentlige.
Dette er noen av de tjenestene vi kan utføre for deg:

Bistand til deler av rekrutteringsprosessen:

  • Person-/ profilanalyser (VIP24)
  • Andre tester
  • Annonsering
  • Søknadsbehandling og rangering av kandidater
  • Referanseintervju

Funksjonsvurdering:
Når en medarbeider er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt, kan Nitor AS bistå med en funksjonsvurdering slik at arbeidsgiver kan få en ekstern vurdering av medarbeiderens funksjonsnivå og/eller arbeidssituasjon. IA bedrifter kan søke Arbeidslivssenter eller NAV for å få dekket utgifter til en funksjonsvurdering gjennom tilretteleggingstilskudd.

Vårt tilbud omfatter:

  • Kartlegging
  • Individuell coaching
  • Resultatrapport og fremdriftsplan
  • Andre punkter etter avtale

Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand til deler av ansettelsesprosessen, eller dersom du har sykmeldte som trenger en funksjonsvurdering!