Arbeidssøker

Vi i Nitor tror at de aller fleste mennesker ønsker å bidra positivt i arbeidslivet og i samfunnet. Alle er vi forskjellige og alle har vi våre erfaringer og opplevelser. Vi ser daglig at det skjer en positiv endring så snart mennesker kommer i aktivitet og opplever ny mestring.

I Nitor vil du oppleve å få hjelp til å finne en jobb som passer for nettopp deg. Noen kan gå rett ut i en ordinær jobb, andre trenger kanskje litt praksis først. Vi tror at arbeidstrening skjer best i reelle arbeidsmiljøer, der du kan få prøve deg i en arbeidssituasjon som likner den du vil oppleve i en ordinær jobb. Underveis får du oppfølging fra en av våre veiledere eller jobbcoacher. Vi har et stort kontaktnett med arbeidsgivere innen de fleste kategorier og bransjer i hele Oslo og Akershus. Sammen kan vi finne de beste løsningene for deg og din fremtidige arbeidsgiver.