Å være arbeidssøker

Vi tror at jobb er viktig for menneskers livskvalitet. Vi kan kartlegge dine ressurser og muligheter, og sammen lager vi en plan for å finne riktig jobb for deg. Du får prøve dine ressurser i praksis, og vi veileder deg i jobbsøkeprosessen. For å få til dette, har vi et tett samarbeid med deg, og med NAV. Vi har mange kontakter og samarbeidsavtaler, og kjenner det lokale næringslivet godt. Vi følger deg dessuten opp en stund etter du har fått jobb, slik at du får en best mulig start. Det å få jobb har mange positive virkninger:

  • En følelse av mestring og tilfredshet
  • Et positivt selvbilde
  • Sosial tilhørighet
  • Å få egen inntekt
  • Selvstendighet
  • Å kunne bruke kompetansen sin
  • Å kunne utvikle seg
  • Å kunne bidra og delta i samfunnet