Lærekandidat

Nitor tilbyr tilrettelagte læreplasser for unge mennesker gjennom lærekandidatordningen.

Ved vår bedrift har vi ulike produksjons- og tjenesteområder som eksempelvis: storkjøkken, kantinedrift, besøksgård, gårdskafé, skoggruppe, pakkeoppdrag, kurs, jobbfrukt, lager, m.m.

Ved Nitor AS kan du ta disse fagene:

  • Gårdsdrift
  • Institusjonskokk
  • Kantine
  • Matfag
  • Pakking og montering
  • Renholdsfaget
  • Kontor og administrasjon
  • Salg og markedsføring


BEVIS: Fullført og bestått opplæring fører fram til kompetansebevis.


For mer informasjon se: www.olia.as