Rettigheter og plikter

Som jobbsøker eller arbeidstaker i Nitor har du både rettigheter og plikter.

Rettigheter

1. Du har rett til innsyn i henhold til LOV 2000-04-14 nr. 31: Lov om behandling av personopplysninger, § 18 og 23.
2. Alle i Nitor skal behandles med respekt, tillit og likeverd.
3. Du skal være med på å utforme tilbudet du får gjennom Nitor.
4. Du skal få en skriftlig avtale med Nitor i det tiltaket du er i, som sier noe mer om dine rettigheter og plikter i tiltaket.
5. Nitor har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle som representerer Nitor. Du skal bli behandlet i henhold til disse. Alle skal få informasjon om dette ved oppstart i Nitor. Du finner retningslinjene lenger ned på siden.
6. Du har rett til å klage om det er noe du er misfornøyd med på Nitor. Vi har utarbeidet retningslinjer for klagehåndtering som alle nye skal få informasjon om. Du finner retningslinjene lenger ned på siden.
7. Hvilke rettigheter du har når det gjelder egenmelding, permisjon og ferie, avhenger av dine eventuelle ytelser fra NAV. Permisjon og ferie skal godkjennes i forkant.
8. Du har rett på et godt arbeidsmiljø. Du kan få mer informasjon om dette av din veileder eller verneombudet i Nitor. Hvem som er verneombud er tydelig opplyst gjennom oppslag i fellesarealer.

Plikter

1. Du skal følge de reglene og bestemmelsene som gjelder for det tilbudet du deltar i.
2. Du har taushetsplikt vedrørende all informasjon du får om andre jobbsøkere/arbeidstakere i Nitor.
3. Du har selv ansvar for å tilpasse eventuelle private avtaler, behandling o.l., slik at disse ikke kolliderer med fremmøte i tiltaket.
4. Du (sam)arbeider aktivt for å nå de målene vi har blitt enige om. Plikten til å bidra aktivt reguleres i Folketrygdlovens § 11-8.
5. Du plikter, ved sykdom, å gi din veileder i Nitor beskjed om fraværet snarest første fraværsdag.


Etiske retningslinjer for Nitor as.pdf

Korrigert retningslinje for klagehandtering.pdf