Arbeidsforberedende trening (AFT) i Nitor Opus AS

AFT er et arbeidsmarkedstiltak som bygger på tidligere tiltak; Arbeidspraksis i Skjermet Virksomhet (APS).

AFT skal hjelpe deg til å styrke mulighetene dine for å komme ut i ordinært arbeid. Tiltaket er et sammensatt tilbud, og din veileder vil hjelpe deg å tilrettelegge og tilpasse innholdet slik at det passer deg best mulig. Kartlegging, karriereveiledning, opplæring, arbeidspraksis og oppfølging vil være sentralt i tiltaket.

AFT er et tilbud til deg som har fått nedsatt arbeidsevne, og som har behov for bistand og tett oppfølging for å komme i arbeid eller i utdanning. Nedsatt arbeidsevne kan ha mange ulike årsaker, som fysisk eller psykisk sykdom, skade, rusproblemer eller sosiale problemer.

Tilbudet vi gir er individuelt tilrettelagt for voksne og unge som ønsker å komme i jobb eller utdanning.

AFT kan vare opp til ett år. Skulle du trenger du mer tid, kan vi i samråd med NAV forlenge tiltaket ditt inntil ett år. Også etter samråd med Nav vil det være mulig å få oppfølging av Nitor Opus AS i ytterligere ett år hvis du er i utdanning. Varigheten på tiltaket skal tilpasses behovene dine, ut fra mulighetene dine i arbeidsmarkedet.

AFT tiltaket inneholder:

  • Avklaring og kartlegge dine ressurser og yrkesmål igjennom karriereveiledning
  • Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring for å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

 Avklaring av ressurser og yrkesmål betyr at du og din veileder sammen kartlegger din formelle og uformelle kompetanse. Ditt forhold til helse knyttet mot arbeidslivet og forhold utenom arbeid som kan være til hinder for et yrkesaktivt liv. Vi vil lytte til dine og ønsker og jobbe med tilrettelegging for at du skal kunne komme i jobb eller utdanning. Sentralt i dette arbeidet står karriereveiledning. Vi bruker forskjellige karriereveiledningsverktøy tilpasset dine behov i dette arbeidet.

Arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø betyr at du kan få et tilbud om arbeidspraksis i en av våre ulike avdelinger. Vi vil ta hensyn til dine behov og ønsker. Arbeidstid og mengde vil tilpasses dine helsemessige forutsetninger og andre forhold som kommer frem gjennom kartleggingen.

Tilrettelagt opplæring for å oppnå reell og formell kompetanse betyr at du kan få tilbud om å få heve din basiskompetanse. Som et eksempel; dine lese- og skriveferdigheter. Vi kan legge til rette for at du kan heve din kompetanse for et yrkesfaglig løp og annen opplæring eller utdanning. Dette kan være samarbeid med skole, fylkeskommune eller arbeidsgivere. 

Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv betyr at du vil få hjelp til å finne en arbeidspraksis i det ordinært arbeidsliv tilpasset dine ønsker, interesser og ferdigheter. Din veileder vil følge opp deg og arbeidsgiver tett, slik at praksisen hele tiden vil være tilpasset din personlige utvikling. Hvis lærekontrakt er målet med praksisen, vil vi sammen med arbeidsgiver tilrettelegge for dette.Målet for AFT tiltaket er at arbeidspraksis skal ende med en ansettelse i det ordinære arbeidslivet. Underveis i tiltaket vil vi bistå deg i å skrive CV, jobbsøknader og trene deg i intervjusituasjonen. Hvordan søker du?Det er NAV som søker deg inn i tiltaket. Du kan finne mer informasjon om AFT på NAV sine sider.