Jeg har lyst til å jobbe, men jeg trenger spesiell tilrettelegging og tett oppfølging

Hva er Arbeidssenteret?
Arbeidssenteret er et kommunalt tilbud til deg som har utviklingshemming eller andre funksjonshemminger, og som trenger spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. På Arbeidssenteret får du mulighet til utvikling ut fra ditt nivå. Din arbeidshverdag blir tilrettelagt, basert på dine ønsker og ressurser.

Vi ønsker at arbeidsplassen skal være:

  • Meningsfull
  • Utviklende
  • Utfordrende
  • Synlig i lokalsamfunnet

Arbeidsoppgavene varierer, men handler i hovedsak om følgende:

  • Produksjon av produkter til salg og interne tjenester i Nitor AS
  • Tjenesteproduksjon og serviceoppdrag for eksterne oppdragsgivere
  • Produksjon, pakking, salg og utkjøring av fyringsved.

Hvor lenge varer tiltaket?
Tiltaket har ingen tidsbegrensning.

Hvem kan delta?
For å få jobb i Arbeidssenteret, må du søke Lørenskog kommune (Helse og omsorg).


Kontakt oss i Nitor dersom du har spørsmål!