Jeg har psykiske helseutfordringer, men har lyst til å jobbe

Hva er LØA?
Løa tilbyr individuelt tilrettelagt arbeid til deg som har psykiske helseutfordringer som hindrer deg i det ordinære arbeidslivet. Med utgangspunkt i dine ønsker og ressurser, tilrettelegger vi arbeidstrening. Du kan også få veiledning i alternative muligheter videre. Gjennom aktiv deltagelse, samhandling og trivsel, legger vi grunnlag for både personlig og faglig vekst. For noen kan det på sikt bli aktuelt å komme ut i ordinært arbeid. På Løa har du stor innflytelse på din egen arbeidssituasjon, og bestemmer selv arbeidstid og antall arbeidsdager.

Hvor lenge varer tiltaket?
Tiltaket har ingen tidsbegrensning.

Hvem kan delta?
Løa er et kommunalt lavterskeltilbud for Lørenskogs innbyggere. Ta kontakt med oss, og vi kan møtes til en uformell samtale i løpet av noen dager. Du trenger ingen henvisning fra lege, eller kommunale eller statlige instanser, for å komme til oss.


Kontakt Nitor dersom dette kan være noe for deg!