Jeg har lyst til å jobbe, men jeg trenger spesiell tilrettelegging og tett oppfølging

Hva er Varig tilrettelagt arbeid?
Varig tilrettelagt arbeid er et tiltak for deg som har, eller i nær fremtid ventes å få, innvilget varig uførepensjon, og som ønsker å være i arbeid. Du får tilrettelagte arbeidsoppgaver og tett oppfølging, slik at du kan utvikle dine ressurser.

VTA-avdelingen ved Nitor Opus AS har disse arbeidsområdene:

  • Godbiten kantine og bakeri
  • Kantinedrift
  • Losby besøksfjøs
  • Losby gårdskafé
  • Skogrydding/ungskogpleie

Hvor lenge varer tiltaket?
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det vurderes jevnlig om det kan være aktuelt for deg med andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Hvem kan delta?
For å få plass i Varig tilrettelagt arbeid hos Nitor Opus AS, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Kontakt oss dersom du har spørsmål!

Tlf avdelingsleder Glenn Andersen: 913 09 950