Formål og visjon

Visjon
Oppdrag med mening!

Formål
Vi skal tilrettelegge individuelle arbeidsrettede tiltak og legge grunnlag for personlig og faglig utvikling for mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid, basert på behov, muligheter og forutsetninger.

Hovedmål
Hovedmålet til Nitor er å bistå arbeidssøkere i jakten på jobb.