Nitors kvalitetspolitikk

Vi bidrar til at deltakere/jobbsøkere opplever økt livskvalitet i kontakt med oss.

Vi involverer og inkluderer ansatte, deltakere/jobbsøkere og samarbeidspartnere, slik at vi oppnår tillit, respekt og likeverd.

Vi er profesjonelle og fleksible i møte med kollegaer, deltakere/jobbsøkere, samarbeidspartnere og kunder.

Vi benytter relevante metoder og verktøy for å kvalitetssikre tjenester og produkter.

Vi har kvalitetsmål på dagsorden og i våre planverk.

Vi forbedrer oss kontinuerlig i samsvar med de krav som til enhver tid settes til oss.