VIP24

Karriereveiledning

Hos Nitor kan du få hjelp av profesjonelle veiledere til å ta best mulig valg for fremtiden.

Vi bruker et verktøy som heter VIP24 til å kartlegge dine interesseområder, evner, verdier, personlige egenskaper, samt hvilke muligheter som finnes til å inkludere disse på en meningsfull måte i dine studier eller jobbvalg.


Karriereveiledning hos Nitor:

  • Kartlegging av interesser, evner og personlighet gjennom samtale og kartleggingsverktøy VIP24
  • Personlig rapport utarbeides og gjennomgås
  • Vi ser på muligheter videre og lager handlingsplan
  • Vi vurderer konkrete studie- eller arbeidsmuligheter og setter klare mål

Karriereveiledning for ungdom inkluderer:

  • Karrierekartlegging (web-basert)
  • Gjennomgang av karrierekartleggingen (1 time)
  • Individuell samtale med veileder (1 time)
  • Personlig rapport med mål og interesser

Pris kr. 4 900

Hjelp til å skrive CV og søknader, eller flere individuelle samtaler

Pris kr. 800 per time

Interessert? Ta kontakt med oss på telefon 67 91 34 40 for å høre mer!


Ingen produkter i denne kategorien